Lpg Tankı

 

��inde depolanmas� istenen ak��kan�n kimyasal �zellikleri, bas�nc�, sıcaklığı gibi kriterlere ba�l� olmak kayd�yla cidarl� ya da cidars�z uygun paslanmaz çelik kalitesinde imal edilebilirler.

Firmamız istenilen kapasitelerde çok geniş yelpazede üretim yapabilmektedir.

�stenildi�inde özel amaçlı üretimlerde yap�labilmektedir.

Paslanmaz Tank
Yakıt Tankı

Su tankı Likit - LPG Tankları Tank İmalatı Silotank boru
Kataloglarımız