Bolu Gentaş Laminat Fabrikası

 

Bolu'da bulunan Gentaş Laminat Fabrikası'nın sunta ve laminat tesislerinin, kazan daireleri, pompa istasyonları ve pres borulama i�leri yapıldı. Su borulu buhar kazan�n�n borular�n�n de�i�tirilmesi, kazan�n �al��ma bas�nc� 18 At�, ayr�ca k�m�r bunkerlerinin yenilenmesi i�leri yapıldı.

boru kazan tank pompa