AlüminyumTank

 


Alüminyum Tank imalatı ve montaj işleri

Firmamız istenilen kapasitelerde çok geniş yelpazede Alüminyum Tank imalatı yapabilmektedir.

İstenildiğinde özel amaçlı üretimlerde yapılabilmektedir.

Alüminyum, gümüş renkli bir metaldir. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve korozyona karşı dirençlidir. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulur.
Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve dikilebilir. çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasından kaynaklanır.
Alüminyum Tank
Tanksan Katalog